News

   

Asarina Pharma IPO oversubscribed 175%: CEO welcomes new shareholders

With its IPO listing oversubscribed by 175%, Asarina Pharma is firmly in the investor and scientific spotlight. Here, CEO Peter Nordkild shares upcoming research and business highlights with the company’s new shareholders.

Full PDF
   

Asarina Pharma AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndag den 24 september 2018.

Full PDF
   

Asarina Pharma AB (publ) has received approval for listing of the company’s shares on Nasdaq First North

Nasdaq has approved Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” or the “Company”) for listing on Nasdaq First North. First day of trading in the Company’s shares is on Monday, 24 September, 2018.

Full PDF
   

Nyemissionen i Asarina Pharma AB (publ) inför notering på First North övertecknad

Den 24 augusti 2018 beslutade styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”), med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 28 juni 2018, att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 24…

Full PDF
   

Share issue in Asarina Pharma AB (publ) oversubscribed before listing on First North

On 24 August 2018, the Board of Directors of Asarina Pharma AB (publ) (“Asarina Pharma” or the “Company”), resolved, with the authorization from the Extraordinary General Meeting on 28 June, 2018, on a share issue of up to 6,800,000 shares (the “Offer”) and to apply for admission to trading of the Company’s share on Nasdaq…

Full PDF