Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharmas fas IIa-studie i menstruell migrän fullrekryterad

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) meddelade idag att bolagets fas IIa-studie i menstruell migrän (MM) har nått full patientrekrytering. 158 kvinnor har rekryterats vid sju testcentra i Sverige och Finland, rekryteringen har skett i linje med ursprunglig tidplan trots begränsningar till följd av Covid-19. Sepranolon, den endogena substans som testas för MM, är…

PDF

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport, andra kvartalet 2020 publicerad

Asarina Pharma’s, vd Peter Nordkild: ”Under andra kvartalet 2020 har vi fått forsatta bevis för det akuta behovet av nya, säkra och effektiva behandlingar mot de förödande sjukdomar som Sepranolon, vår främsta läkemedelskandidat riktar sig mot. I början av kvartalet presenterade vi nedslående resultat i vår fas IIb studie i PMDD, som presenterades i vår…

PDF

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport, första kvartalet 2020 publicerad

Asarina Pharma, vd Peter Nordkild: ”I april 2020 släppte vi inkonklusiva resultat från vår fas IIb-studie i PMDS. Även om dessa resultat är en klar besvikelse för oss, omkullkastar de inte fundamenten för vår 40-åriga forskning om allopregnanolon och Sepranolon. Allopregnanolon är fortfarande inblandat i ett brett spektrum av stress- och tvångsrelaterade tillstånd, från Tourette…

PDF

Asarina Pharma: Beslut vid årsstämman den 5 maj 2020

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 5 maj 2020 årsstämma i Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som…

PDF

Asarina Pharma meddelar topline-resultat för fas IIb PMDS-studie

(Stockholm den 21 april, 2020) Asarina Pharma (publ) meddelar idag topline-resultat från bolagets fas IIb-studie med Sepranolon i PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom). Studien visade en positiv säkerhets- och tolerabilitetsprofil för Sepranolon. En betydande reduktion av PMDS symtom kunde påvisas för hela patientpopulationen, men en statistiskt signifikant skillnad mot placebo kunde inte påvisas för studiens primära…

PDF