Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2019 kl. 15.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

PDF

Asarina Pharma bokslutskommuniké för 2018 visar kvartal med stadiga framsteg

Stockholm den 25 februari 2019.: Asarina Pharma AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2018. (LÄSHELA BOKSLUTSKOMMUNIKÉN HÄR (http://docs.wixstatic.com/ugd/641552_cd037716c08b48c69d458724079a39d2.pdf).)

PDF

Delårsrapport juli-september 2018

Kliniska studier i fokus Stockholm, 14 november, 2018: Asarina Pharma AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018.

PDF

Ingen stabilisering av aktier i Asarina Pharma efter noteringen, övertilldelningsoption utnyttjas till fullo

Stockholm – 24 oktober, 2018. Som offentliggjort i samband med erbjudandet av 6 800 000 nya aktier (”Erbjudandet”) i Asarina Pharma AB (publ) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har Erik Penser Bank (”EPB”) fungerat som stabiliseringsansvarig. I den kapacitet har EPB varit tillåten att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna…

PDF

Asarina Pharma sponsrar PMS-dagen i Stockholm. ”Kvinnors hälsa påverkar oss alla, det är hög tid börja prata om PMDS”.

Stockholm – 23 oktober, 2018. Asarina Pharma sponsrar PMS-dagen i Stockholm den 21 november. Evenemanget kommer att handla om olika aspekter av PMS och PMDS och gästas av kulturpersonligheter som Paula Fenjima Manrique och Lisa Stenberg samt ledande forskare, bland annat Asarina Pharmas egen PMDS-pionjär, professor Torbjörn Bäckström. – Kvinnors hälsa påverkar var och en av…

PDF