Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharma publicerar årsredovisning för 2019

(Stockholm April 14, 2020) Asarina Pharma AB meddelar att bolagets årsredovisning för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

PDF

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2020 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

PDF

Asarina Pharma kommer släppa fas IIb PMDS-data enligt plan

Asarina Pharma räknar med att släppa topline-resultat från sin fas IIb PMDS-studie enligt plan i slutet av april. Asarina Pharmas andra studier inom menstruell migrän och Tourettes syndrom fortlöper också enligt plan. Bolagets digitala R&D-dag den 26 mars kommer att beskriva fyra viktiga parametrar som kommer att användas för att utvärdera effekten av Sepranolone, den…

PDF

Asarina Pharmas R&D-dag 2020 nu digital

Asarina Pharmas R&D dag torsdagen den 26 mars kommer att vara helt digital på grund av det nya coronaviruset. Fokus kommer att ligga på kommande studieresultat i bolagets ledande indikation PMDS och kommer att inkludera presentationer från PMDS-kliniker, patienter och ledande forskare. Asarina Pharma kommer också att hålla en presentation med fokus på resultaten den…

PDF

Inbjudan till Asarina Pharmas R&D-dag 2020

Asarina Pharma bjuder in institutionella investerare, finansanalytiker och media till en R&D-dag med fokus på kommande studieresultat i bolagets ledande indikation PMDS.

PDF