News

   

Asarina Pharma in på börsen – träffar investerare i Göteborg och Stockholm

Asarina Pharmas ansökan om notering av på Nasdaq First North den 28 augusti har redan väckt stort intresse. På tisdag den 4 september presenterar bolaget sitt erbjudande på Aktiekvällen i Göteborg och därefter följer flera investerarevent i Stockholm.

Full PDF
   

Asarina Pharma presents first-in-class PMDD treatment to investors in Gothenburg and Stockholm

On August 28 Asarina Pharma applied to be listed on Nasdaq First North, generating significant interest. On Tuesday, September 4 the company presents to investors at Aktiekvällen in Gothenburg, followed by further events in Stockholm.

Full PDF
   

Asarina Pharma AB offentliggör prospekt i samband med nyemission om 142,8 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Asarina Pharma AB (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 142,8 MSEK (”Erbjudandet”). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 172…

Full PDF