News

   

Nasdaq Stockholm Welcomes Asarina Pharma to First North

Stockholm, September 24, 2018— Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) today announced that trading in Asarina Pharma AB’s shares (short name: ASAP) commences today on Nasdaq First North in Stockholm. Read Nasdaq First North's Press Release below, or HERE.  (https://globenewswire.com/news-release/2018/09/24/1574651/0/en/Nasdaq-Stockholm-Welcomes-Asarina-Pharma-to-First-North.html)

Full PDF
   

Asarina Pharma IPO oversubscribed 175%: CEO welcomes new shareholders

With its IPO listing oversubscribed by 175%, Asarina Pharma is firmly in the investor and scientific spotlight. Here, CEO Peter Nordkild shares upcoming research and business highlights with the company’s new shareholders.

Full PDF
   

Asarina Pharma AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndag den 24 september 2018.

Full PDF
   

Asarina Pharma AB (publ) has received approval for listing of the company’s shares on Nasdaq First North

Nasdaq has approved Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” or the “Company”) for listing on Nasdaq First North. First day of trading in the Company’s shares is on Monday, 24 September, 2018.

Full PDF
   

Nyemissionen i Asarina Pharma AB (publ) inför notering på First North övertecknad

Den 24 augusti 2018 beslutade styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”), med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 28 juni 2018, att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 24…

Full PDF