Press Releases

You will find all our regulatory press releases in the feed below. Enjoy and share all our other Asarina Pharma news in our regularly updated News Archive.

Asarina Pharma Year-End Report 2018 shows solid progress

Stockholm, 25 February, 2019: Asarina Pharma AB releases its Year-End Report including financials for the fourth quarter 2018 and for the full year 2018. (READ THE FULL YEAR-END REPORT IN PDF HERE (http://docs.wixstatic.com/ugd/641552_cd037716c08b48c69d458724079a39d2.pdf).)

Full PDF

Interim Report July-September 2018

Clinical trials on track Stockholm, 14 November, 2018: Asarina Pharma AB releases its Interim Report for 1 July – 30 September, 2018.

Full PDF

Ingen stabilisering av aktier i Asarina Pharma efter noteringen, övertilldelningsoption utnyttjas till fullo

Stockholm – 24 oktober, 2018. Som offentliggjort i samband med erbjudandet av 6 800 000 nya aktier (”Erbjudandet”) i Asarina Pharma AB (publ) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har Erik Penser Bank (”EPB”) fungerat som stabiliseringsansvarig. I den kapacitet har EPB varit tillåten att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna…

Full PDF

Asarina Pharma over-allotment option fully exercised as stabilization period of share offering ends

Stockholm – October 24, 2018: Erik Penser Bank (“EPB”) has been the stabilization manager for Asarina Pharma AB (publ) in connection with its recent offering of 6,800,000 new shares ("the Offer"), and the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North. EPB hereby announces the stabilization period of thirty calendar days following the listing…

Full PDF