Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

(Stockholm, 23 augusti 2023) Asarina Pharma publicerar idag sin första halvårsrapport för 2023. Utöver de finansiella rapporterna...
Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 maj 2023 årsstämma i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger...
Den fullständiga årsrapporten 2022 finns tillgänglig på: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/ Forskning och utveckling...
Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda...
STUDIEN: Detta var en öppen studie på två centra där 28 Tourettepatienter randomiserades, 20 män/8 kvinnor, 3 ungdomar/25 vuxna...
EKONOMISK UTVECKLING FORSKNING OCH UTVECKLING Rekrytering avslutad: Rekrytering av patienter till fas IIa-studien i Tourette avslutades i oktober 2022...
Totalt 28 patienter deltog i studien: en "kontrollgrupp" med 9 patienter som fick sin standardbehandling samt en "aktiv grupp" med...
Rekrytering av vuxna patienter inleddes vid universitetssjukhuset Bispebjerg i Köpenhamn i februari 2022, och rekrytering av tonårspatienter...
En ny studie, den fjärde och den mest omfattande i en serie på fyra (1), bekräftar på nytt att akut stress ökar överproduktionen...
EKONOMISK UTVECKLING FORSKNING OCH UTVECKLING TOURETTE SYNDROM VD Peter Nordkild: "Om den fullständiga kliniska utvecklingen lyckas kommer Sepranolon...