Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ)

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 4 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

PDF

ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: "Trots det senaste årets utmaningar är vi fortsatt engagerade i vårt mål att skapa en ny effektiv terapi till patienter med olika neurologiska störningar. Topplinjedata för vår fas IIa-studie i Tourette är fortfarande planerat till första kvartalet 2023, och studien är fortsatt fullt finansierad. Vi behåller vårt fulla fokus…

PDF

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org.nr 556698-0750, kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2022.

PDF

Asarina Pharma AB (publ) Boksluts- och Q4-rapport 2021 släppt

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Vi går in i det nya räkenskapsåret med förnyad energi och optimism efter att Region Hovedstaden äntligen undertecknat de nödvändiga avtalen för våra kliniker i Köpenhamn, och vi uppnådde 'First Patient First Visit’ den 16 februari i vår fas IIa kliniska studie i Tourette syndrom. Vi går nu vidare…

PDF

Första patienten inkluderad i fas IIa prövning i Tourette syndrom

(Stockholm, 16 februari, 2022.) Asarina Pharma meddelar idag att "Första patientens första besök" (’First Patient First Visit’) har ägt rum i sin fas IIa-studie av Tourette syndrom vid Bispebjerg University Hospital, Köpenhamn. Asarina’s nya behandling, Sepranolon, är en endogen neurosteroid som redan har visat en stark säkerhetsprofil i tidigare kliniska studier. I prekliniska studier har…

PDF