Skip to content

ASARINA PHARMA AB (PUBL) SLÄPPER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

(Stockholm, 27 februari 2024) Asarina Pharma (”Bolaget”) publicerar idag sin andra halvårs- och bokslutsrapport för 2023.

Den fullständiga rapporten (på engelska) finns tillgänglig på företagets sida för finansiella rapporter här: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Asarina minskade sina utgifter under H2/23. De totala rörelsekostnaderna var 5,2 MSEK jämfört med 6,7 MSEK under andra halvåret 2022. För helåret 2023 var de totala kostnaderna oförändrade på 14,7 MSEK, vilket speglar kostnaderna under första halvåret relaterade till fas IIa-studien i Tourettes syndrom. Per den 31 december 2023 uppgick kassan till 3,2 miljoner kronor. I januari 2024 har bolaget minskat utgifterna ytterligare för att säkerställa att det kan bedriva sin partnering- och affärsutvecklingsverksamhet.

VD HAR ORDET
Peter Nordkild, VD: ”Efter det positiva resultatet av fas IIa-studien i Tourette syndrom i april 2023, präglades andra halvåret 2023 av två viktiga aktiviteter.

”Först gjorde vi tillsammans med våra kliniska och andra rådgivare, inledande förberedelser för nästa kliniska studie med Sepranolon vid Tourette syndrom (TS). Fas IIb-studien planeras att bli en randomiserad, dubbelblindad studie med 120-130 patienter inkluderande patienter med stabila OCD/ADHD-komorbiditeter.

”Den andra aktiviteten var vårt arbete med att hitta en partner för fas IIb-studien. Det är avgörande för den fortsatta kliniska utvecklingen av Sepranolon att involvera en stark partner med fokus på neurologiska sjukdomar och med tillräckliga ekonomiska resurser.

”Tillsammans med vår finansiella rådgivare har vi nått ut till ett stort antal potentiella partners. Från och med slutet av februari 2024 är vi i dialog med en utvald grupp av företag som har uttryckt intresse för att vara med i nästa fas av utvecklingen av Sepranolon.

”Det är inte klart när och hur var och en av dessa dialoger kommer att slutföras, men vi strävar efter att få klarhet angående våra partneralternativ under första halvåret. Det bör noteras att det inte är säkert att ett partnerskap kan upprättas.

”Samtidigt har vi vidtagit åtgärder för att minska våra utgifter till ett absolut minimum för att ge tillräckligt med tid för partneringsprocessen.”

Med vänliga hälsningar,
Peter Nordkild
VD Asarina Pharma