Skip to content

Asarina Pharma uppdaterar om partnering aktiviteter och finansiella frågor

Stockholm, 16 november 2023. Asarina Pharma AB (publ., "Asarina" eller "Bolaget") ger idag en uppdatering om sina partneraktiviteter och finansiella status relaterat till sitt primära projekt, Sepranolon i Tourette syndrom.

Under de senaste månaderna har bolaget och dess finansiella rådgivare kontaktat ett brett spektrum av potentiella partners. Nu i mitten av november har bolaget ett antal pågående dialoger med företag som har uttryckt sitt intresse för Sepranolon.

Det är inte klart när dessa dialoger kommer att avslutas och det är inte säkert att ett partnerskap kan etableras på tillfredsställande villkor.

Parallellt har bolaget genomfört betydande besparingar, främst genom att minska personalkostnaderna. Vidare har bolaget erhållit ett konvertibelt lån om 1 MSEK från sin huvudägare. Detta innebär att Asarina har de finansiella resurser som krävs för att bedriva nuvarande partneringverksamhet.

Peter Nordkild, VD: "Vi visste att det skulle ta tid att hitta en partner för Sepranolon. Vi är hoppfulla om att vi så småningom kommer att hitta en partner som kan bidra till att föra Sepranolon vidare i sin kliniska utveckling. Under tiden har vi vidtagit åtgärder för att stärka vår finansiella kapacitet."