Skip to content

ASARINA PHARMA AB (PUBL) ÅRDSREDOVISNING 2023 PUBLICERAD

(Stockholm, 4 June 2024) Asarina Pharma medelar idag att bolagets årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.asarinapharma.com.

Aktuell status och Outlook
Sedan fas IIa-studien avslutades i april 2023 har Bolaget fokuserat på att hitta en partner som kan ta Sepranolon in i nästa kliniska fas. Under resten av 2024 kommer bolaget att fortsätta att undersöka möjligheterna till ett partnerskap, det vill säga en försäljning eller utlicensiering av bolagets
immateriella tillgångar. Bolaget tror att det kan slutföra partneringsprocessen med sina nuvarande finansiella resurser, men det finns ingen garanti för att det inte kommer att ådrasig oväntade kostnader under denna partneringprocess. Vid ett ogynnsamt utfall av partnerskapsaktiviteterna kommer bolaget att inleda en ordnad avveckling, vilket kan inkludera försäljning av tillgångar eller att initiera en frivillig likvidation.

För att läsa hela rapporten, på svenska, inklusive VD-meddelande och koncernredovisning, gå här: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/