Skip to content

Asarina Pharma AB meddelar nytt datum för publicering av årsredovisningen för 2023

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att skjuta upp publiceringen av årsredovisningen för 2023 till den 4 juni 2024.

Offentliggörandet skjuts upp eftersom Bolaget fortfarande arbetar med sina revisorer för att lösa de sista utestående punkterna i årsredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Dynnes Hansen, CFO, Asarina Pharma AB
Telefon: +45 5132 3698
E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).