Skip to content

Asarina Pharma AB meddelar nytt datum för publicering av årsredovisning för 2023

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att styrelse har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2023 till 28 maj 2024.

Tidigare kommunicerat datum för publicering var 23 mai 2024. Skälet till senareläggningen är att den sista fas av årsredovisningsarbetet tar längre tid än väntat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Dynnes Hansen, CFO, Asarina Pharma AB
Telefon: +45 5132 3698
E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ