Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) Boksluts- och Q4-rapport 2021 släppt

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Vi går in i det nya räkenskapsåret med förnyad energi och optimism efter att Region Hovedstaden äntligen undertecknat de nödvändiga avtalen för våra kliniker i Köpenhamn, och vi uppnådde 'First Patient First Visit’ den 16 februari i vår fas IIa kliniska studie i Tourette syndrom. Vi går nu vidare med tillförsikt i vårt sökande efter att utveckla en säkrare, helt ny behandlingsmetod för Tourette syndrom och, potentiellt för OCD.”

EKONOMISK UTVECKLING

  • Totala rörelsekostnader under Q4/21 minskade till 8,7 MSEK (24,9 MSEK i Q4/20)
  • Kassabehållningen per den 31 december 2021 uppgick till 21,7 MSEK, vilket kommer att räcka för att finansiera Tourette-studien

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTE SYNDROM

I december 2021 kunde Region Huvudstaden i Danmark (Region Hovedstaden) äntligen underteckna avtalen om kliniska prövningar för Asarina Pharmas två kliniker i Köpenhamn.

Den 16 februari 2022 ägde "First Patient First Visit" rum i vår kliniska fas IIa-studie i Tourette syndrom, där den första patienten randomiserades den 17 februari.

TVÅNGSSYNDROM (OCD)

Efter att ha fått ett amerikanskt patent beviljat för användningen av Sepranolon för behandling av OCD, har vi fortsatt att undersöka möjligheter för att finna finansiering av en klinisk studie som en potentiell ny kombinationsbehandling av Sepranolon, tillsammans med SSRI, för OCD. Tourette uppträder ofta tillsammans med andra sjukdomstillstånd – 86 % av patienterna har minst en ytterligare störning, där OCD är särskilt utbrett.