Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport, andra kvartalet 2019 publicerad

Asarina Pharma, vd Peter Nordkild: ”Detta har varit ett kvartal av viktiga milstolpar; sista patienten har inkluderats i vår fas IIb-studie i PMDS, vi har fått FDA-godkännande av vår IND-ansökan för Sepranolone, godkännande av den kliniska prövningen av vår Fas IIa studie i menstruell migrän och vi ser ett växande intresse från potentiella partners.”

Första kvartalet 1 april – 30 juni 2019

Totala driftskostnader: 28,1 miljoner kronor (11,5 miljoner kronor)

Nettoresultat: -25,8 mkr (-9,7 miljoner kronor)

Kassa (30 juni 2019): 109,5 miljoner kronor (9,7 miljoner kronor)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

WHO klassificering av PMDS

I maj fick PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) för första gången sin egen klassificeringskod och klassificerades som en gynekologisk inte psykiatrisk sjukdom i WHO: s nya internationella klassificering av sjukdomar, ICD-11. Detta kan potentiellt påverka framtida recept och återbetalning av både SSRI och Sepranolone för PMDS.

CTA-godkännande för fas IIa-studie i menstruell migrän

CTA (godkännande av klinisk prövning) beviljades under kvartalet i Finland, Danmark och Sverige för fas IIa-proof-of-concept-studien av Sepranolone för menstruell migrän. Studien väntas vara klar före utgången av 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

PMDS: Sista patienten inkluderad i fas IIb-studien

I augusti tillkännagav vi att den sista patienten har inkluderats i vår fas IIb-studie i PMDS. När studien nu är fullt rekryterad förväntar vi oss att topline-resultat kan meddelas i slutet av mars 2020.

Menstruell migrän: FDA IND-godkännande

I juli godkände FDA vår IND-ansökan om Sepranolone vid menstruell migrän, till stor del på grund av den goda säkerhetsprofilen. Vi väntar oss att detta har positiva konsekvenser för våra kommande större kliniska studier i PMDS.