Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport, andra kvartalet 2020 publicerad

Asarina Pharma’s, vd Peter Nordkild: ”Under andra kvartalet 2020 har vi fått forsatta bevis för det akuta behovet av nya, säkra och effektiva behandlingar mot de förödande sjukdomar som Sepranolon, vår främsta läkemedelskandidat riktar sig mot. I början av kvartalet presenterade vi nedslående resultat i vår fas IIb studie i PMDD, som presenterades i vår delårsrapport för första kvartalet. Detta till trots visade andra kvartalet återigen på det stora behovet av nya, säkra, effektiva behandlingar mot menstruell migrän och Tourette syndrom”.

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2020

• Minskning av FoU-kostnader efter avslutad PMDD-studie

• Alla budgetar reviderade efter PMDD-resultat

• Kontanta medel den 30 juni 2020 tillräckligt för att fullfinansiera fas II-studier i menstruell migrän och Tourette-syndrom

FOU-HÖJDPUNKTER

MENSTRUELL MIGRÄN

95% av patienterna har rekryterats i vår fas IIa proof-of-concept-studie. Totalt sedan augusti 2019 har vi registrerat 139 patienter i vår studie. Rekryteringstakten dämpades något av Corona-begränsningar, men nu sedan juni 2020 rekryterar alla våra 7 kliniker i samma takt som innan Covid. Vi är övertygade om att kunna rapportera topline-resultat från studien under andra kvartalet 2021.

TOURETTE SYNDROM

Vi planerar att initiera vår fas IIa-proof-of-concept-studie i Tourette under våren 2021. I maj lämnade vi in ​​en ansökan till FDA om särläkemedelsklassificering för vår läkemedelskandidat för barn under 18 år. Vi hoppas att få ett godkännande under hösten 2020. Vår 4-månaders toxstudie fortskrider enligt plan och vi strävar efter att lämna in en klinisk prövningsansökan till den danska läkemedelsverket under Q1 2021, och inleda studien under Q2 2021.

PMDS

I april 2020 släppte vi negativa topline-resultat från vår fas IIb-studie i PMDS. Vår aktiva substans Sepranolon gav ett behandlingsresultat i nivå med tidigare studieresultat, men en statistiskt signifikant skillnad från placebo kunde inte påvisas på grund av ett oväntat högt placebo-svar. Studien visade att Sepranolon hade en utmärkt säkerhetsprofil.