Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2019 publicerad

(Stockholm maj 20, 2019) Asarina Pharma AB VD Peter Nordkild: "Vi har haft en bra start på 2019 och tillfört teamet ytterliga kompetens. God kontroll av budget och ekonomisk förvaltning leder till en solid kontantposition i slutet av första kvartalet."

Första kvartalet (januari-mars 2019)

Företaget har fortsatt applicerat en strikt förvaltning av sina kostnader. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 128,9 miljoner kronor.

Kvartalet i korthet

PMDD: Vår fas IIb-studie i PMDs fortsatte att göra goda framsteg, med antalet avhopp mindre än 15% jämfört med mer än 30% i andra jämförbara kliniska PMDS-studier. Vi förväntar oss topline-resultat i början av 2020.

MENSTRUELL MIGRÄN: Vår fas IIa-proof-of-concept-studie i menstruell migrän (MM) följer plan och kommer att börja inkludera patienter i juli. En CTA har lämnats in i Sverige och motsvarande ansökningar kommer inom kort att skickas in i Danmark och Finland.

AUTOINJEKTOR: Vi fokuserar på att identifiera den bästa möjliga autoinjektorn för administration av Sepranolone i framtida studier och förväntar oss att välja den slutgiltiga autoinjektorn för fas III-studier och kommersialisering i juni.

TOURETTE SYNDROME: Vi har publicerat spännande data om Tourettes syndrom i mars. Dessa data indikerar att Sepranolon reducerar tics i en djurmodell av Tourette’s syndrom på samma sätt som Haldol, dagens första linjens behandling utan några motoriska biverkningar.

For mer information vänligen besök www.asarinapharma.com