Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport, tredje kvartalet 2020 publicerad

Asarina Pharmas VD Peter Nordkild: ”Under tredje kvartalet 2020 har vi varit mycket fokuserade på leverans. Vi uppnådde full rekrytering i vår fas IIa menstruell migränstudie – trots tuffa Covid-19-restriktioner, och vi fortsatte med förberedelserna för vår fas IIa-studie i Tourettes syndrom. Vi är fortfarande övertygade om att kunna slutföra båda studierna i enlighet med tidsplanen, så vi kan förverkliga vår vision att få ut ny behandlingsmetodik på marknaden för allvarliga sjukdomar som idag saknar bra behandlingar och som kan hjälpa miljoner att ta kontrollen över sina liv. ”

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

• FoU-kostnaderna låg på samma nivå som under andra kvartalet 2020

• Minskning av G&A och personalkostnader efter genomförd omorganisation

• Kontanta medel den 30 september 2020 uppgår till: 65 miljoner kronor

FOU-HÖJDPUNKTER

• Vi har uppnått full rekrytering av vår fas IIa-studie i menstruell migrän i Finland och Sverige. Vi planerar att publicera resultat från primära effektvariabler i juni 2021.

• Vi har genomfört nödvändiga icke-kliniska studier som förberedelse för fas IIa-studie i Tourettes syndrom. Enligt vår tidsplan planerar vi att skicka in en CTA till den danska läkemedelsmyndigheten i slutet av februari för ett godkännande och vi förväntar oss att starta studien i juni 2021.

• Den interna omorganisation är nu fullt implementerad. Vi har nu anpassat våra resurser till den nuvarande projektportföljen och fokuserar på att slutföra de två fas II-studierna i menstruell migrän och Tourette utan att resa ytterligare kapital.

• Vi har utvecklat ett nytt analystest för detektion av ALLO i saliv. Vi har under kvartalet tagit ett viktigt steg mot att kunna testa förekomsten av ALLO i neurologiska tillstånd med en enkel, väl tillförlitlig diagnostisk teknik.