Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) Q4 / Bokslutskommuniké 2020 publicerad

Asarina Pharmas VD Peter Nordkild: ”2020 var ett turbulent, utmanande år för oss alla – men på Asarina Pharma börjar vi 2021 med fortsatt förtroende för den höga potentialen i vår innovativa läkemedelskandidat Sepranolon. Vi planerar att publicera våra topplinjeresultat för vår fas IIa-studie i menstruell migrän i juni 2021 och under samma månad inleda vår fas IIa-studie i Tourette syndrom.”

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

  • Avslutade aktiviteter inom PMDD och CMC återspeglas av en förändrad nivå av FoU kostnaderna
  • Personalkostnaderna är lägre på grund av minskat antal anställda
  • Solid kontantposition vid årsskiftet

FOU-HÖJDPUNKTER

Menstruell migrän

  • Vår fas IIa-studie i menstruell migrän nådde full rekrytering i oktober 2020 med 164 rekryterade patienter
  • Den sista patienten randomiserades den 14 januari 2021
  • Vi planerar att publicera resultat från primära effektvariabler i juni 2021

Tourettes syndrom

  • I februari 2021 visade nya djurdata inom Tourette syndrom återigen att Tourette-liknande symptom hos möss som behandlats med Allopregnanolon kan signifikant reduceras av Sepranolon
  • I mitten av februari erhölls en preliminär, toxikologisk rapport utan fynd från en studie på unga djur som bekräftade att vi kommer kunna dosera Sepranolon till barn och män med Tourette syndrom efter godkännande av vår kliniska prövningsansökan av den danska läkemedelsmyndigheten
  • Vi förväntar oss att skicka in en klinisk prövningsansökan till den danska läkemedelsmyndigheten i början av mars för vår kommande fas IIA studie i Tourettes syndrom
  • Vi planerar att starta vår fas IIa-studie i Tourette syndrom i juni 2021