Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Vi är glada att kunna rapportera fortsatta framsteg i vår fas IIa kliniska studie i Tourette syndrom under andra kvartalet 2022. Mer än två tredjedelar av patienterna är nu rekryterade, och antalet patienter som har hoppat av studien hittills är oväntat lågt, under 5 %. Studien är fortfarande fullt finansierad och vi förväntar oss fortfarande att rapportera topplinjeresultat under första kvartalet 2023."

EKONOMISK UTVECKLING

  • De totala driftskostnaderna har minskat ytterligare till 4,0 miljoner kronor (Q2/2021: 16,0 miljoner kronor.) Detta återspeglar att alla resurser nu allokeras till vår fas IIa kliniska studie i Tourette
  • Vår nuvarande finansiering förväntas fortfarande att täcka alla kostnader för studien, som varar t.o.m sommaren 2023

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTE SYNDROM

  • 70 % av patienterna har rekryterats till Tourette-studien på två studieplatser i Köpenhamn
  • Antalet patienter som hoppat av studien hittills är oväntat lågt, under 5 %. Hittills har inga patienter hoppat av från vår största "aktiva dos"-grupp av de patienter som tar Sepranolon utöver sin vanliga behandling.
  • Under sommaren 2022 rekryterade vi våra första tonårspatienter (vid det danska nationella centret för Tourette vid Herlevs universitetssjukhus)
  • Sista patientens sista besök är fortfarande planerat till januari 2023.
  • Topline-resultat kommer att offentliggöras i slutet av första kvartalet 2023.

VD Peter Nordkild: "Om den fullständiga kliniska utvecklingen lyckas kommer Sepranolon att vara den första endogena, neuroendokrinologiska substansen som används för att behandla Tourette. Som sådan skulle den utgöra en helt ny behandlingsform – utan allvarliga biverkningar. Vi vill tacka för det fortsatta engagemanget från våra frivilliga patienter och våra utmärkta team vid Bispebjerg och Herlev universitetssjukhus i Köpenhamn."

För att läsa rapporten i sin helhet besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/