Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Starka, stadiga framsteg sammanfattar bäst Q1 2022. Under ett produktivt kvartal har vi hållit fast vid rekryteringsmålen för vår fas IIa kliniska studie i Tourette syndrom, trots eftersläpande Covid-19-effekter på våra kliniker. Vi är övertygande att vi även fortsättningsvis kommer att göra så. Studien är fortfarande fullt finansierad. Vi är fortfarande övertygade om att rapportera topplinjeresultat under första kvartalet 2023."

EKONOMISK UTVECKLING

  • Personalkostnaderna minskade till 0,6 (1,9) MSEK på grund av den tidigare kommunicerade arbetstidsförkortningen för Asarina-teamet under Q3/2021
  • Externa FoU-kostnader uppgick till 2,6 (4,0) MSEK, majoriteten avser vår fas IIa kliniska studie i Tourette
  • Allmänna kostnader och administrationskostnader var oförändrade med 0,8 (0,8) MSEK
  • Vår nuvarande finansiering kommer att täcka kostnaden för studien, som varar t.o.m sommaren 2023
  • Asarina Pharma AB har nu beslutat att övergå från kvartalsrapportering till halvårsrapportering

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTE SYNDROM

  • Den första patienten i vår fas IIa Tourette-studie registrerades den 16 februari på Bispebjerg University Hospital Copenhagen
  • Cirka. 20 % av patienterna i studien hade randomiserats i slutet av kvartalet
  • Bispebjerg Universitetssjukhus fortsätter att inkludera och behandla vuxna patienter med Tourette, som utgör majoriteten av studien. Det danska nationella centret för Tourette på Herlev Universitetssjukhus kommer att fokusera på barn och tonåringar, och börjar rekryteringen senare under året
  • Sista-patient-sista-besök är planerat till januari 2023, topplinjeresultat för Q1 2023

För att läsa rapporten i sin helhet besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/