Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) Rapport om Q1 2021

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Det har varit ett hektiskt och spännande första kvartal 2021. Vi börjar närma oss färdigställandet av vår studie om menstruell migrän. Det sista patientbesöket ägde rum den 8 april. Enligt vår plan ska vi publicera topline-resultaten för vår fas IIa-studie om menstruell migrän före slutet av juni. När det gäller Tourettes syndrom har vi färdigställt alla våra prekliniska studier och lagt till ännu ett testcenter i vår kommande kliniska fas IIa-studie.”

EKONOMISK UTVECKLING

  • Kostnadsminskning leder till låga utgifter inom alla områden.
  • Solid kassaposition i slutet av första kvartalet.

FORSKNING OCH UTVECKLING

MENSTRUELL MIGRÄN

  • Det sista patientbesöket i vår fas IIa-studie ägde rum den 8 april.
  • Tabulering och kontroll av databasen pågår.
  • Enligt plan ska vi publicera våra topline-resultat före slutet av juni.

TOURETTES SYNDROM

  • Prekliniska toxstudier genomförda utan toxfynd.
  • Klinisk prövningsansökan skickades in till danska läkemedelsverket KMA den 21 mars.
  • Vi förväntar oss ett godkännande under maj och kommer att inleda studien strax därefter.