Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) Rapport om Q2 2021

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Q2 2021 var ett svårt kvartal för oss och våra aktieägare – men perioden var också transformerande. De negativa resultaten i vår fas IIa studie i menstruell migrän sammanföll med godkännandet av vår kliniska prövningsansökan (CTA) i Tourettes syndrom av danska läkemedelsverket DKMA och beviljandet av vårt första amerikanska patent på Sepranolon för behandling av Tourette, tvångssyndrom och sjukligt spelberoende. Tillsammans signalerar dessa händelser slutet på ett viktigt kapitel i vår historia och början på en ny resa.”

EKONOMISK UTVECKLING

  • Driftskostnader på (16,0 miljoner kronor) följer budgeten
  • Ett Konvertibellån på 5,3 miljoner kronor upptogs från Östersjöstiftelsen
  • Kassan på (33,6 miljoner kronor) är tillräcklig för att täcka fas IIa -studien i Tourettes syndrom

FORSKNING OCH UTVECKLING

MENSTRUELL MIGRAIN

  • Vår fas IIa-studie bekräftade inte hypotesen att allopregnanolon abstinens strax före menstruation är en viktig orsak till menstruell migrän. Resultaten bekräftade dock Sepranolons positiva säkerhets- och toleransprofil.

TOURETTES SYNDROM

  • Vår ansökan om klinisk prövning (CTA) godkändes av danska läkemedels myndigheten (DKMA) i maj.
  • Första dosen Sepranolon till den första patienten förväntas ges i början av september.

OCD

  • Amerikanska Patent- och varumärkesbyrån beviljade ett patent på Sepranolon för behandling av Tourette, tvångssyndrom (OCD) och patologiskt spelande, giltigt fram till 2038. Tourette och OCD är vanliga komorbiditeter.