Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) Rapport om Q3 2021

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma:  "Under tredje kvartalet 2021 gjorde vi framsteg på flera områden men det var frustrerande för oss att vår fas IIa-studie i Tourette syndrom försenades. Vi förväntar oss nu att våra första patienter inkluderas i studien i december.”

EKONOMISK UTVECKLING

  • Betydande minskning av rörelsekostnaderna under tredje kvartalet
  • Kassabehållning den 30 september (23,5 miljoner SEK) förväntas fortfarande täcka kostnaderna för Tourette-studien

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTES SYNDROM

Efter en försening från Region Hovedstaden (Danmarks Region Hovedstaden) förväntar vi oss ett slutligt, fullständigt juridiskt godkännande för vår fas II proof of concept-studie i Tourette som ska undertecknas under fjärde kvartalet 2021, och den första patienten kommer att inkluderas under december.

TVÅNGSSYNDROM (OCD)

Detta kvartal har vi fortsatt interna diskussioner om hur man bäst finansierar en klinisk studie inom OCD. Detta efter beviljandet av ett amerikanskt patent för Sepranolon för behandling av Tourette, tvångssyndrom (OCD) och patologiskt spelande i juni (giltigt till 2038).

För att läsa hela rapporten vänligen besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/