Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) släpper bokslutskommuniké för 2022

(Stockholm, 27 februari 2023.) Asarina Pharma meddelar idag att företaget har släppt sin bokslutskommuniké för 2022. Under andra halvåret 2022 fortsatte bolaget sin fas IIa-studie med Sepranolone för Tourette syndrom enligt plan. Den sista patientens sista besök genomfördes den 1 februari, mindre än 12 månader efter start av studien. Patientavhoppen förblev oväntat låga under hela studien. Resultaten förväntas presenteras enligt plan i slutet av mars 2023.

EKONOMISK UTVECKLING

  • God kontroll på driftskostnader om (6,7 MSEK)  
  • Kassareserver vid årets slut (13,6 MSEK) är tillräckliga för att finansiera slutförandet av Tourette-studien.
  • Balansräkningen är stark tack vare konvertering av lån i maj 2022.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Rekrytering avslutad: Rekrytering av patienter till fas IIa-studien i Tourette avslutades i oktober 2022. Totalt rekryterades 28 patienter. Den sista patienten randomiserades den 14 oktober.

Omfattande preklinisk studie publicerad: Den 6 oktober meddelade Asarina Pharma att en ny omfattande preklinisk studie publicerades i Neurobiology of Stress, den fjärde i en serie av fyra. Resultaten ökar översättbarheten av Asarina Pharmas data och ger ytterligare stöd för att genomföra ytterligare kliniska studier och en första klinisk prövning i OCD.

Sista patientens sista besök: Den 1 februari 2023, efter rapporteringsperioden, rapporterades sista patientens sista besök i vår fas IIa Tourette-studie. Antalet patientavhopp förblev oväntat lågt (två av 28 patienter hoppade av).

Topline-resultat förväntas presenteras enligt plan i slutet av mars 2023.

VD HAR ORDET

VD Peter Nordkild: "En översikt över utvecklingen på Tourette-marknaden och konkurrentlandskapet år 2022 bekräftar två viktiga trender – sjukdomens ökande förekomst, som stöds av en omfattande US CDC-rapport – och det fortsatta otillfredsställda behovet av säkrare behandlingar. Vi är fortfarande i en tidig fas för Sepranolon inom Tourette. Vi är dock mycket medvetna om hur unik Sepranolon’s säkerhetsprofil är och hur mycket det kan skilja ut Sepranolon från andra produkter på en marknad som Tourette. Vi ser fram emot att publicera våra övergripande resultat och att ytterligare utforska data,"

Läs hela VD:s uttalande här: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/