Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) släpper rapport för första halvåret (H1/2023)

(Stockholm, 23 augusti 2023) Asarina Pharma publicerar idag sin första halvårsrapport för 2023. Utöver de finansiella rapporterna för H1/2023 innehåller rapporten uppdateringar om bolagets kommunikation av de positiva resultaten från fas IIa-studien i Tourette syndrom, samt uppdatering av bolagets pågående partnerskapsaktiviteter.

EKONOMISK SAMMANFATTNING
– Kassautflödet bibehålls på försiktig nivå
– Nya FoU-kostnader beror av partnerskap
– Kassan uppgick till 4,7 MSEK den 30 juni – tillräckligt för pågående partneraktiviteter

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

1 FEBRUARI 2023 Sista patienten hade sista besöket i fas IIa-studien av Sepranolon i Tourette syndrom.

1 APRIL 2023 Positiva resultat från studien visar att Sepranolon presterar väl i både det primära effektmåttet (minskad svårighetsgrad av tics) och alla sekundära effektmått inklusive förbättrad livskvalitet. Sepranolon bibehöll en imponerande säkerhetsprofil utan observerade CNS-effekter eller systemiska biverkningar.

19 MAJ 2023 Resultaten presenterades vid TicCon – Tourette Association of Americas virtuella forskningssymposium för seniora forskare som representerar alla pågående forskningsprojekt inom behandling av Tourette.

7-9 JUNI 2023 Resultaten presenterades vid den 15:e europeiska konferensen om Tourette syndrom och Tic Disorders (ESSTS) av neurologen Heidi Biernat, huvudprövare i studien och chef för Tourettekliniken vid Bispebjergs universitetssjukhus i Köpenhamn.

VD HAR ORDET – Huvudpunkter i uttalandet
VD Peter Nordkild: "I början av april 2023 meddelade vi positiva resultat för Sepranolon i vår fas IIa-studie av Tourette syndrom, vilket indikerar att Sepranolon har potential att bli den första linjens läkemedelsbehandling för Tourette-patienter som inte kan hantera sitt tillstånd med enbart beteendeterapi (CBIT).

Sepranolon uppnådde den sällsynta kombinationen av god tic-reduktion, förbättrad livskvalitet och en överlägsen säkerhetsprofil, fri från de negativa CNS-biverkningar som är vanliga med dagens antipsykotiska behandlingar, såsom dopamin D2-antagonisten Haldol, vilket för många patienter och deras föräldrar för första gången representerar en säker och effektiv läkemedelsbehandling.

Maj-juni var en intensiv period då vi lade fram våra resultat i den vetenskapliga, kliniska och affärsmässiga världen och presenterade våra data vid en rad vetenskapliga och branschmässiga evenemang av toppklass. Den 5–8 juni deltog vi i BIO 2023 i Boston, USA, där vi hade möten med mer än 20 företag. Här blev vi uppmuntrade av att se en medvetenhet om, och ett stort intresse för, Sepranolon bland nyckelaktörer inom neurologi – återigen centrerat kring dess unika modalitet, IP-position och säkerhetsprofil."

Läs hela kvartalsrapporten, på engelska, här: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/