Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) utfärdar nya aktier till Ergomed plc

(Stockholm, 4 juni 2019)  Asarina Pharma meddelar idag att de, enligt det bemyndigande som bolagsstämman den 8 maj 2019 beviljat, utfärdar 246 434 nya aktier till Ergomed plc ("Ergomed"), det CRO som genomför Asarina Pharma’s fas IIb studie i PMDD.

Emissionen har utlösts av att en planerad milstolpe uppnåtts i PMDD-studien och utgör 1,5% av det nuvarande aktiekapitalet i Asarina Pharma AB.

Ergomed ansvarar för den operativa hanteringen av Asarinas fas IIb-studie. Som finns beskrivet i bolagets noteringsprospekt den 27 augusti 2018, ingick Asarina ett samarbetsavtal den 28 oktober 2016 med Ergomed, genom vilket Ergomed har åtagit sig att investera 2 miljoner euro i samarbetet.

Asarina kompenserar Ergomed vid fördefinierade kliniska milstolpar dels genom kontanter, dels genom nya aktier. Den nuvarande betalningen till Ergomed uppgår till 6 776 934 kronor och antalet aktier har fastställts till marknadspriset på fakturadatum 30 april 2019 (27,50 SEK). De nya aktierna kommer att överföras till Ergomed under juni då de har registrerats hos Bolagsverket.

Efter utfärdandet innehar Ergomed 638,332 aktier i Asarina Pharma.

Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 16 037 218 aktier till 16 283 652 aktier.