Skip to content

Asarina Pharma Beslutsförslag avseende styrelsen inför årsstämman 2019

(11 april 2019) Följande förslag (punkt 12-15 i dagordningen) föreligger inför kommande årsstämma:

att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter,

att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga oberoende styrelseledamöter,

att omval sker av styrelseledamöterna Paul de Potocki, Marianne Kock, Miroslav Reljanovic och André Ulmann samt att nyval sker av Mathieu Simon och Vidar Wendal-Hansen, det noteras att Thierry Laugel och Ola Flink avböjt omval, samt

att Paul de Potocki omväljs till styrelseordförande.

Mathieu Simon, född 1956, har en MD från medicinska fakulteten vid Paris VII. Han är idag Senior Advisor hos Messier Maris & Associés, ett företag beläget i Paris, New York och London som erbjuder rådgivning i samband med företagsförvärv. Utöver denna roll är Mathieu samarbetspartner till B/B Biotec Pureos Bioventures (Bellevue Venture Capital) (Schweiz), oberoende ledamot i styrelsen för Vaximm AG (Schweiz) samt ledamot i styrelsen för Affimed (AFMD) (NASDAQ). Mathieu är också rådgivare vid EU-kommissionen (Horizon 2020-programmet). Han har bred erfarenhet från internationella läkemedelsbolag och har bland annat suttit i ledningen i Cellectis SA, Pierre Fabre SA, Ectycell och Wyeth Pharmaceuticals. Han har även varit styrelseordförande i Cellartis AB och styrelseledamot i Cellectis. Mathieu är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare. Han äger inga aktier eller andra finansiella instrument i Asarina Pharma.

Vidar Wendal-Hansen, född 1959, har en MD, PhD från Karolinska Institutet och har mer än 20 års erfarenhet av preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling. Vidar har arbetat som medicinsk chef i både små bioteknikföretag och stora läkemedelsföretag, däribland Gilead Sciences and Novartis. Han har även arbetat som klinisk utredare på Läkemedelsverket. Vidar är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare. Han äger inga aktier eller andra finansiella instrument i Asarina Pharma.