Skip to content

Asarina Pharma erhåller slutgiltigt godkännande för fas IIa prövning i Tourette

(Stockholm, 22 december, 2021.) Region Hovedstaden i Danmark (Region Hovedstaden) har nu gett officiellt godkännande till Asarina Pharma för att påbörja sin fas IIa-studie i Tourette, efter fyra månaders försening på grund av ett administrativt dröjesmål .

Fas IIa studien inom Tourette kommer att äga rum vid det danska National Centre for Tourette på Herlev University Hospital, Skandinaviens största Tourette-avdelning, och Bispebjerg University Hospital. 30 patienter från 12 till 45 år kommer att inkluderas i studien.

Det finns ett akut ouppfyllt behov av en säker och effektiv läkemedelsbehandling av Tourette. Nuvarande behandlingar som haloperidol (Haldol) minskar tics men innebär allvarliga biverkningar. Asarina Pharmas förening Sepranolon reducerade tics lika effektivt som Haldol men utan att inducera några motoriska biverkningar vilket visats i prekliniska studier 2019. Data från ytterligare prekliniska studier bekräftade resultaten i februari 2021.

Peter Nordkild, VD: ”Vi och de två studieteamen har varit fullt förberedda för att påbörja denna studie sedan augusti, så vi är nu mycket glada över att Region Hovedstaden äntligen har gett oss klartecken. Låt oss inte glömma – 59 % av barn och tonåringar tar medicin för sin Tourette, men bara 44 % av föräldrarna tycker att det kontrollerar deras barns symtom på ett adekvat sätt. Sepranolon är en ny möjlighet för en säkrare och effektivare behandling. Vi ser fram emot att komma igång på båda klinikerna tidigt på det nya året.”