Skip to content

Asarina Pharma får konvertibelt lån för fortsatt forskning inom neurologiska tillstånd inklusive tvångssyndrom

Stockholm den 31 maj 2021: Asarina Pharma AB (publ) har fått ett konvertibelt lån på 5,3 MSEK från Östersjöstiftelsen (ÖSS), en av dess huvudägare, för pågående och kommande FoU inom neurologiska störningar inklusive tvångssyndrom/OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Det konvertibla lånet kompletterar Asarina Pharmas nuvarande ekonomiska resurser och kommer att användas till ytterligare undersökning av potentialen för Sepranolon inom neurologiska sjukdomar. Lånet har en ränta på 10% p.a. och förfallodagen är den 30 juni 2023. ÖSS har rätt att när som helst före förfallodatum konvertera lånet till aktier i Asarina Pharma till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under de 10 handelsdagarna före konverteringsdagen.

Peter Nordkild, VD: ”Vi uppskattar det fortsatta stödet från Österjöstiftelsen, en mycket uppskattad, långvarig ägare och investerare i Asarina Pharma. Den ytterligare finansieringen gör det möjligt för oss att fortsätta undersöka potentialen för Sepranolon inom neurologiska sjukdomar, inklusive OCD. WHO listar ångestsyndrom, inklusive OCD, som den sjätte största orsaken till icke-dödlig försämrad hälsa globalt. ”