Skip to content

Asarina Pharma har beviljats patent i USA för Sepranolon för Tourettes syndrom, tvångssyndrom och sjukligt spelberoende

(Stockholm, 8 juni, 2021.) Patent- och registreringsverket i USA har beviljat patent för Sepranolon som behandling av Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD) och sjukligt spelberoende. VD Peter Nordkild: ”Den starka neurosteroiden Allopregnanolon (ALLO) verkar vara pusselbiten som saknas i en rad stressrelaterade sjukdomar från Tourettes till tvångssyndrom som utmärks av tics och tvångstankar. Sepranolon är i huvudsak patenterat isoallopregnanolon, den endogena förening som inhiberar ALLO. Patentet bekräftar Sepranolons enorma kliniska potential.”

Det nya patentet är i löper till 2038. Tourettes syndrom och tvångssyndrom är vanliga komorbiditeter som båda har starka tvångsmekanismer. I mars 2021 presenterade Asarina Pharma nya djurdata från professor Marco Bortolato, ledamot av Asarinas vetenskaplig råd. Dessa data bekräftade att Sepranolons effekt på både Tourettes syndrom och tvångssyndrom är likvärdiga med godkända behandlingar för tvångsbeteende i djurmodeller. De nya resultaten bekräftade data från 2019 från en tidigare transgen D1CT-7-musmodell. Resultaten visade också en klar förbättring av prepulsinhibition (PPI) i en råttmodell för Tourettes syndrom/tvångssyndrom. (Betydligt reducerad PPI är ett kännetecken för Tourettes syndrom och tvångssyndrom samt ett ofta använt mått i prekliniska psykiatriska test).

Tvångssyndrom är ett ofta förekommande, kraftigt störande tillstånd som globalt drabbar 1,5 % kvinnor och 1,0 % män. Personer med tvångssyndrom har återkommande, tvångstankar, begär eller mentala föreställningar (besatthet) som orsakar extrem ångest. Denna besatthet tvingar personerna att upprepade gånger utföra en viss aktivitet för att minska ångesten (tvångstankar). De vanligaste behandlingarna av tvångssyndrom idag är kognitiv beteendeterapi och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Medan selektiva serotoninåterupptagshämmare i vissa fall minskar ångesten vid tvångssyndrom har de ingen eller liten effekt på de tvångsmässiga mekanismerna och en allmän effektivitet på mindre än 50 %. Asarina Pharma anser att Sepranolon skulle kunna bli den främsta läkemedelsbehandlingen av patienter med Tourettes syndrom som inte har blivit hjälpta av kognitiv beteendeterapi, och att Sepranolon även kunde ha en avgörande roll i en kombinationsbehandling av tvångssyndrom med selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Sepranolon har utvecklats för att behandla de miljontals människor världen över som lider av neuropsykiatriska sjukdomar som aktiveras av den starka neurosteroiden Allopregnanolon (ALLO). En rad prekliniska och kliniska data har visat att ALLO är en viktig utlösande faktor vid sjukdomar som Tourettes syndrom, tvångssyndrom, menstruell migrän och PMDS, och att den orsakar ett antal störande symptom som ofta förändrar en människas personlighet eller beteendet. Utmärkande för ALLO-relaterade tillstånd är att det saknas en trygg, effektiv och sjukdomsspecifik läkemedelsbehandling. Sepranolon, Asarina Pharmas patenterade version av isoallopregnanolon, inhiberar och modulerar de negativa effekterna av ALLO.

Asarina Pharma genomför för tillfället en klinisk fas IIa-studie i menstruell migrän i Sverige och Finland. Resultaten offentliggörs under andra halvan av juni 2021. I maj fick företaget godkännande från de danska medicinska myndigheterna och inledde en fas IIa-studie i Tourettes syndrom i Danmark med cirka 30 patienter i åldern 12–45 år.

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Detta nya patent är ett viktigt steg framåt mot ett erkännande av ALLO:s massiva inverkan. WHO listar ångestsjukdomar, däribland tvångssyndrom, som den sjätte vanligaste orsaken till icke-dödliga sjukdomstillstånd världen över. Enligt WHO är migrän, inklusive menstruell migrän, den främsta orsaken till att kvinnor i fertil ålder är tvungna att leva med en funktionsnedsättning. För 30 år sedan hade få människor hört talas om serotonin. Idag vet vi att det spelar en roll inte bara vid depression utan även vid humörsvängningar, ångesttillstånd, sömnsvårigheter och mer. För 20 år sedan visste ingen något om ALLO:s starka effekt på aktiviteter som framkallas av GABAA-receptorer i hjärnan. Idag vet vi bättre. Vi är stolta över att vara ledande på detta område och patentet är ett viktigt steg framåt.”