Skip to content

Asarina Pharma lämnar bokslutskommuniké 2019

(Stockholm. Asarina Pharma AB publicerar idag sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2019. Peter Nordkild, vd för Asarina Pharma: ”Det sista kvartalet 2019 var mycket intensivt då vi tog Sepranolone framåt i alla våra tre indikationer; PMDS, menstruell migrän och Tourettes syndrom, och reste 48 miljoner kronor i en riktad emission”.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

• De totala driftskostnaderna uppgick till 20,8 miljoner kronor, varav cirka två tredjedelar var kliniska kostnader relaterade till fas II-studierna i PMDS och menstruell migrän.

• I oktober 2019 genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget 47,5 miljoner kronor före kostnader.

• Den 31 december 2019 hade bolaget likvida medel om 130 miljoner kronor.

PREMENSTRUELLT DYSFORISKT SYNDROM

I september inkluderades den sista patienten i vår fas IIb-studie i vår ledande indikation, premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och den 26 januari 2020 administrerades den sista injektionen. Vi avser att publicera top line-resultat i slutet av april.

MENSTRUELL MIGRÄN

Vi inkluderade den första patienten i vår fas IIa-proof-of-concept-studie i augusti och de första patienterna började sina behandlingscykler i januari 2020. Vi förväntar oss att den sista dosen administreras före utgången av 2020 och att top line-resultat kan lämnas i första kvartalet 2021.

TOURETTES SYNDROM

I oktober fick vi in 48 miljoner kronor, främst för att genomföra en fas IIa-proof-of-concept-studie i denna stora men sällsynta sjukdom. Vi avser påbörja studien vid National Danish Tourette Center på universitetssjukhuset i Herlev före slutet av 2020.

AUTOINJEKTOR – YPSOMAT FRÅN YPSOMED

I oktober tecknade vi ett avtal med det schweiziska företaget Ypsomed om en anpassad Ypsomate autoinjektor för Sepranolone till Asarina Pharma. Den kommer att användas från vår första fas III PMDS-studie och framåt.

Läs hela rapporten HÄR.