Skip to content

Asarina Pharma: Utfärdande av 700 000 teckningsoptioner slutförda

(Stockholm, 28.05 2021.) Asarina Pharma AB (publ) tillkännager idag att de har utfärdat 700 000 nya teckningsoptioner som alla har förvärvats av ledningen och andra anställda i Asarina.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny Asarina-aktie till ett fast pris på 9,87 SEK (150% av den genomsnittliga aktiekursen under de 10 handelsdagarna till och med den 18 maj 2021). Teckningsoptionerna kan utnyttjas under andra halvåret 2023. Teckningsoptionerna har köpts av Asarina-teamet till ett pris av 0,53 SEK per teckningsoption.

Peter Nordkild, VD: ”Jag är glad att teammedlemmarna genom deras personliga investeringar har visat ett så starkt engagemang för våra pågående och framtida FoU-projekt. Vår nästa stora milstolpe är uppenbarligen resultaten från fas IIa-studien i menstruell migrän. ”