Skip to content

Delårsrapport juli-september 2018

Kliniska studier i fokus

Stockholm, 14 november, 2018: Asarina Pharma AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Asarinas fas IIb-studie av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) fortsatte under tredje kvartalet med en stabil ökning av antalet patienter i studien. Som tidigare meddelat förväntar sig bolaget att kunna nå topline-resultat innan slutet av år 2019.
  • Under det tredje kvartalet har bolaget intensifierat sina förberedelser inför fas IIa-studien inom menstruell migrän. Studien kommer att påbörjas under andra kvartalet 2019 och bolaget förväntar sig topline-resultat i slutet av 2020.
  • Den 24 september 2018 startade handeln med Asarina Pharmas aktier på NASDAQ First North Stockholm efter en framgångsrik aktieemission som gav en nettotillskott på cirka 140,4 MSEK. Per den 12 november hade bolaget cirka 650 aktieägare.

Nyckeltal i korthet under perioden 1 juli – 30 september 2018

– Nettointäkt: 0 (0) SEK                             

– Driftsunderskott: 14,6 (förlust: 3,6) MSEK

– Vinst per aktie: före och efter utspädning: -1,86 (-0,54) SEK

– Per den 30 september 2018 uppgick bolagets likvida medel till 140,3 MSEK

LÄS HELA DELÅRSRAPPORTEN HÄR