Skip to content

Första dos i historisk fas IIa-studie i menstruell migrän

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) har administrerat den första dosen i sin fas IIa-studie av en ny förebyggande behandling mot menstruell migrän. Sepranolone är det första migränläkemedlet endast för kvinnor, specifikt inriktat på menstruell migrän.

Globalt sett lider tre gånger fler kvinnor än män av migrän och av dessa lider cirka 50 miljoner också av menstruell migrän. Det är en svårare form av migrän som är mycket resistent mot standardbehandlingar, inklusive de CGRP-antikroppar som nyligen utvecklats. Sepranolone är den första substans som riktar sig mot denna frekventa form av kvinnlig migrän. Om studien lyckas kommer behandlingen att vara den första preventiva behandling som förhindrar att attackerna inträffar.

Märta Segerdahl, medicinsk chef, Asarina Pharma: ”Hittills har alla migränbehandlingar utvecklats för att behandla såväl män som kvinnor. De har inte varit inriktade på att behandla migrän som ett tillstånd som kan vara starkt relaterat till hormonsvängningar. Sepranolone är annorlunda. Det riktar sig mot den hormonrelaterade mekanism som vi tror utlöser menstruell migrän. Vissa läkemedel som triptaner behandlar visserligen symtomen, men för kvinnor som drabbas av menstruell migrän återkommer smärtan ofta mer intensivt än tidigare när effekten av läkemedlen avtar. En förebyggande behandling skulle tillgodose ett enormt otillfredsställt behov”.

Den första dosen Sepranolone i studien administrerades den 3 december i Uppsala, Sverige. Studien äger rum i Finland och Sverige med 80-90 patienter i åldrarna 18-45 år och förväntas vara avslutad i slutet av 2020.

Om menstruell migrän

Menstruell migrän (MM) är en mycket specifik och hämmande form av migrän. Enligt American Migraine Foundation kan menstruell migrän vara den svåraste typen att behandla och den svarar ofta inte på samma läkemedel som fungerar resten av månaden. Attacker av menstruell migrän är ofta svårare och långvariga, men till skillnad från vanlig episodisk migrän är attackerna förutsägbart återkommande. Det innebär att de oftare är oupptäckta och odiagnostiserade. Menstruell migrän utlöses av den naturligt producerade neurosteroiden allopregnanolon. Sepranolone hämmar allopregnanolon och kan därmed förhindra utvecklingen av menstruell migrän.

Om Sepranolone

Asarina Pharmas ledande läkemedelskandidat Sepranolone är identisk med kroppens naturliga, endogena substans som hämmar allopregnanolon, den neurosteroid som utlöser både menstruell migrän och premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS, Asarina Pharmas ledande indikation. Sepranolone är den första substansen som är specifikt ämnad för menstruell migrän och eftersom den produceras naturligt i kroppen, och hämmar utlösningsmekanismen bakom menstruell migrän, har den en mycket bra säkerhetsprofil.