Skip to content

Första patienten inkluderad i menstruell migränstudie

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) meddelade idag att den första patienten inkluderats bolagets fas IIa-studie av Sepranolone vid menstruell migrän (MM). Studien omfattar 80-90 patienter och väntas vara färdig i slutet av 2020.

”Profylaktiska standardbehandlingar har ingen effekt vid menstruell migrän. Sepranolone är den mest specifika profylaktiska behandling för menstruell migrän som jag har sett. Protokollet för studien är extremt tydligt och data är mycket lovande. Med 50 miljoner kvinnor över hela världen som lever med menstruell migrän är efterfrågan på den här typen av studie och den här verkningsmekanismen stort”, sade Dr Markku Nissilä, nationell koordinator för studien i Finland.

Intensiteten och frekvensen av attacker av menstruell migrän är koncentrerade direkt före och under menstruationen. Det är också vid den tiden koncentrationen av neurosteroiden allopregnanolon sjunker snabbt. Attackerna av menstruell migrän kan vara en direkt respons på snabbt sjunkande allopregnanolon varför sepranolon – kroppens endogena regulator av allopregnanolon – effektivt kan motverka snabbt sjunkande allopregnanolon och på så sätt också behandla MM.

Dr Nissilä har lett över 100 finska migränstudier och testat behandlingar från nya triptaner till det senaste nya inom av migränbehandlingar – CGRP-antikroppar. ”Min erfarenhet var att attacker av menstruell migrän var den enda typen av migrän som inte påverkades av CGRP-medicinering. Varken triptaner eller CGRP-antikroppar är ännu fullt effektiva mot MM”.

Studien kommer att äga rum i Finland, Danmark och Sverige med 80-90 patienter i åldrarna 18-45 år och väntas vara slutförd i slutet av 2020.

Om menstruell migrän

Menstruell migrän (MM) är en mycket specifik och inaktiverande form av migrän. Ungefär 50 miljoner kvinnor världen över drabbas av MM, mot vilket vanliga migränbehandlingar ofta inte hjälper. Enligt American Migraine Foundation kan MM vara den mest utmanande typen att behandla och svarar ofta inte på samma läkemedel som fungerar resten av månaden. MM-attacker är ofta svårare och långvariga men de är förutsägbart återkommande, till skillnad från vanlig episodisk migrän. Det innebär att de oftast är oupptäckta och odiagnostiserade. Menstruell migrän utlöses av den naturligt producerade neurosteroiden allopregnanolon. Sepranolone hämmar allopregnanolon och kan därmed förhindra utvecklingen av menstruell migrän.

Om Sepranolone

Asarina Pharmas ledande läkemedelskandidat Sepranolone är identisk med kroppens naturliga, endogena substans som hämmar allopregnanolon, den neurosteroid som utlöser både menstruell migrän och Asarina Pharma's ledande indikation premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS. Sepranolon är en hormonmetabolit som produceras naturligt i kroppen och som sådan har den en bra säkerhetsprofil.