Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

   

Asarina Pharmas extra bolagsstämma

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 21 januari 2020, extra bolagsstämma i Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå till protokollförare. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens eller aktieägares förslag:

PDF
   

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 januari 2020 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.  

PDF
   

Första dos i historisk fas IIa-studie i menstruell migrän

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) har administrerat den första dosen i sin fas IIa-studie av en ny förebyggande behandling mot menstruell migrän. Sepranolone är det första migränläkemedlet endast för kvinnor, specifikt inriktat på menstruell migrän.

PDF
   

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport Q3 2019 publicerad

Asarina Pharma, vd Peter Nordkild: ”Under ett intensivt tredje kvartal uppnådde vi ett antal viktiga milstolpar. Vi inkluderade den sista patienten i vår ledande PMDS-studie, fick FDA-godkännande för vår IND i menstruell migrän och inkluderade den första patienten i vår menstruell migrän-studie. Efter kvartalets slut genomfördes en riktad nyemission till liten grupp välrenommerade institutionella investerare,…


Asarina Pharma Q3 PR SWE
   

Asarina Pharma har genomfört en riktad nyemission om cirka 48 MSEK

Asarina Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: ASAP) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission om 2 159 148 aktier, motsvarande cirka 48 MSEK. På grund av stark efterfrågan har även befintliga aktieägare sålt 764 329 befintliga aktier, motsvarande cirka 17 MSEK, i samband med emissionen. Nyemissionen tecknades av ett…

PDF