Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

   

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2019 publicerad

(Stockholm maj 20, 2019) Asarina Pharma AB VD Peter Nordkild: "Vi har haft en bra start på 2019 och tillfört teamet ytterliga kompetens. God kontroll av budget och ekonomisk förvaltning leder till en solid kontantposition i slutet av första kvartalet."

PDF
Asarina-Pharma Q1-2019 master2
   

Asarina Pharma: Beslut vid årsstämman den 8 maj 2019

Asarina Pharma AB (publ) avhöll den 8 maj 2019 sin årsstämma i Stockholm. Stämman fattade bland annat följande beslut.

PDF
   

Asarina Pharma publicerar årsredovisning för 2018

(Stockholm April 17 2019) Asarina Pharma AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

PDF
Asarina-Pharma annual-report2018-SV
   

Asarina Pharma Beslutsförslag avseende styrelsen inför årsstämman 2019

(11 april 2019) Följande förslag (punkt 12-15 i dagordningen) föreligger inför kommande årsstämma:

PDF
   

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2019 kl. 15.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

PDF