Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharma publicerar positiva resultat från sin fas IIa-studie av Sepranolon i Tourette syndrom

(Stockholm, 1 april 2023.) Asarina Pharma publicerar idag resultat från sin fas IIa-studie av den endogena neurosteroiden Sepranolon för behandling av Tourette syndrom. Studiens primära mål var att undersöka effekten av Sepranolon, jämfört med standardbehandling, för att minska antal och svårighetsgrad av tics hos patienter med Tourette syndrom efter tolv veckor, mätt som förändringen av…

PDF

Asarina Pharma AB (publ) släpper bokslutskommuniké för 2022

(Stockholm, 27 februari 2023.) Asarina Pharma meddelar idag att företaget har släppt sin bokslutskommuniké för 2022. Under andra halvåret 2022 fortsatte bolaget sin fas IIa-studie med Sepranolone för Tourette syndrom enligt plan. Den sista patientens sista besök genomfördes den 1 februari, mindre än 12 månader efter start av studien. Patientavhoppen förblev oväntat låga under hela…

PDF

Sista patientens sista besök i Tourette syndrom-studien

(Stockholm, 2 februari 2023.) Den sista patientens sista besök ägde rum den 1 februari mindre än 12 månader efter studiens start i Asarina Pharmas kliniska fas IIa-studie i Sepranolone för behandling av Tourette syndrom. Alla patientundersökningar och behandlingar i studien har nu avslutats och antalet patientavhopp i studien blev oväntat lågt. Topline-resultat förväntas presenteras enligt…

PDF

Full rekrytering och sista patienten randomiserad i den viktiga studien om Tourettes syndrom

(Stockholm, 14 oktober 2022.) Asarina Pharmas kliniska fas IIa-studie i Tourettes syndrom är nu fullt rekryterad med 28 patienter och den sista patienten randomiserades den 14 oktober. Antalet avhopp i studien förblir oväntat få. Topline-resultat förväntas fortfarande i slutet av Q1 2023. Studiens substans, Sepranolon, är en endogen neurosteroid, detta kan innebära en helt ny…

PDF

Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD

(Stockholm, 6 oktober 2022.) En ny studie i tidskriften Neurobiology of Stress bekräftar återigen den centrala roll som neurosteroiden allopregnanolon (ALLO) spelar i stressrelaterade tillstånd som Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD), och effektiviteten hos dess endogena modulator isoallopregnanolon för att modulera dess negativa effekter. Detta är den mest omfattande av fyra prekliniska studier som bekräftar…

PDF