Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Vi är glada att kunna rapportera fortsatta framsteg i vår fas IIa kliniska studie i Tourette syndrom under andra kvartalet 2022. Mer än två tredjedelar av patienterna är nu rekryterade, och antalet patienter som har hoppat av studien hittills är oväntat lågt, under 5 %. Studien är fortfarande fullt…

PDF

Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen

Solna den 23 juni 2022. Styrelsen för Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av 3 896 885 aktier till Östersjöstiftelsen (ÖSS) efter en begäran om konvertering i enlighet med avtal om konvertibellån mellan Asarina Pharma och ÖSS ingånget i maj 2021.

PDF

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Starka, stadiga framsteg sammanfattar bäst Q1 2022. Under ett produktivt kvartal har vi hållit fast vid rekryteringsmålen för vår fas IIa kliniska studie i Tourette syndrom, trots eftersläpande Covid-19-effekter på våra kliniker. Vi är övertygande att vi även fortsättningsvis kommer att göra så. Studien är fortfarande fullt finansierad. Vi…

PDF

Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ)

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 4 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

PDF

ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: "Trots det senaste årets utmaningar är vi fortsatt engagerade i vårt mål att skapa en ny effektiv terapi till patienter med olika neurologiska störningar. Topplinjedata för vår fas IIa-studie i Tourette är fortfarande planerat till första kvartalet 2023, och studien är fortsatt fullt finansierad. Vi behåller vårt fulla fokus…

PDF