Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 maj 2023 årsstämma i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger...
Den fullständiga årsrapporten 2022 finns tillgänglig på: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/ Forskning och utveckling...
Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda...
STUDIEN: Detta var en öppen studie på två centra där 28 Tourettepatienter randomiserades, 20 män/8 kvinnor, 3 ungdomar/25 vuxna...
EKONOMISK UTVECKLING FORSKNING OCH UTVECKLING Rekrytering avslutad: Rekrytering av patienter till fas IIa-studien i Tourette avslutades i oktober 2022...
Totalt 28 patienter deltog i studien: en "kontrollgrupp" med 9 patienter som fick sin standardbehandling samt en "aktiv grupp" med...
Rekrytering av vuxna patienter inleddes vid universitetssjukhuset Bispebjerg i Köpenhamn i februari 2022, och rekrytering av tonårspatienter...
En ny studie, den fjärde och den mest omfattande i en serie på fyra (1), bekräftar på nytt att akut stress ökar överproduktionen...
EKONOMISK UTVECKLING FORSKNING OCH UTVECKLING TOURETTE SYNDROM VD Peter Nordkild: "Om den fullständiga kliniska utvecklingen lyckas kommer Sepranolon...
Den 31 maj 2021 offentliggjorde Asarina Pharma genom pressmeddelande att Bolaget tecknat ett avtal om konvertibelt lån med ÖSS (”Låneavtalet”)...