Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Inbjudan till Asarina Pharmas R&D-dag 2020

Asarina Pharma bjuder in institutionella investerare, finansanalytiker och media till en R&D-dag med fokus på kommande studieresultat i bolagets ledande indikation PMDS.

PDF

Asarina Pharma lämnar bokslutskommuniké 2019

(Stockholm. Asarina Pharma AB publicerar idag sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2019. Peter Nordkild, vd för Asarina Pharma: ”Det sista kvartalet 2019 var mycket intensivt då vi tog Sepranolone framåt i alla våra tre indikationer; PMDS, menstruell migrän och Tourettes syndrom, och reste 48 miljoner kronor i en riktad emission”.

PDF

Asarina Pharma emitterar 301 724 aktier till Ergomed plc

(Stockholm, 20 februari, 2020) Styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (“Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från Bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2020, beslutat om en kvittningsemission varigenom 301 724 aktier emitteras till Ergomed plc ("Ergomed"), den CRO som genomför Asarina Pharmas fas IIb studie i PMDD.

PDF

SAVE THE DATE – Asarina Pharma bjuder in till R&D-dag

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) bjuder in institutionella investerare, finansanalytiker och media till en R&D-dag i Stockholm onsdagen den 26 mars 2020.

PDF

Asarina Pharmas extra bolagsstämma

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 21 januari 2020, extra bolagsstämma i Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå till protokollförare. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens eller aktieägares förslag:

PDF