Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharma kommer släppa fas IIb PMDS-data enligt plan

Asarina Pharma räknar med att släppa topline-resultat från sin fas IIb PMDS-studie enligt plan i slutet av april. Asarina Pharmas andra studier inom menstruell migrän och Tourettes syndrom fortlöper också enligt plan. Bolagets digitala R&D-dag den 26 mars kommer att beskriva fyra viktiga parametrar som kommer att användas för att utvärdera effekten av Sepranolone, den…

PDF

Asarina Pharmas R&D-dag 2020 nu digital

Asarina Pharmas R&D dag torsdagen den 26 mars kommer att vara helt digital på grund av det nya coronaviruset. Fokus kommer att ligga på kommande studieresultat i bolagets ledande indikation PMDS och kommer att inkludera presentationer från PMDS-kliniker, patienter och ledande forskare. Asarina Pharma kommer också att hålla en presentation med fokus på resultaten den…

PDF

Inbjudan till Asarina Pharmas R&D-dag 2020

Asarina Pharma bjuder in institutionella investerare, finansanalytiker och media till en R&D-dag med fokus på kommande studieresultat i bolagets ledande indikation PMDS.

PDF

Asarina Pharma lämnar bokslutskommuniké 2019

(Stockholm. Asarina Pharma AB publicerar idag sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2019. Peter Nordkild, vd för Asarina Pharma: ”Det sista kvartalet 2019 var mycket intensivt då vi tog Sepranolone framåt i alla våra tre indikationer; PMDS, menstruell migrän och Tourettes syndrom, och reste 48 miljoner kronor i en riktad emission”.

PDF

Asarina Pharma emitterar 301 724 aktier till Ergomed plc

(Stockholm, 20 februari, 2020) Styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (“Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från Bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2020, beslutat om en kvittningsemission varigenom 301 724 aktier emitteras till Ergomed plc ("Ergomed"), den CRO som genomför Asarina Pharmas fas IIb studie i PMDD.

PDF