Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org. nr 556698-0750, kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10:00 i Fredersen Advokatbyrås...
Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att styrelse har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för...
ASARINA PHARMA AB (PUBL) SLÄPPER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 2024-02-27 08:30 Regulatory Interim
(Stockholm, 27 februari 2024) Asarina Pharma (”Bolaget”) publicerar idag sin andra halvårs- och bokslutsrapport för 2023. Den fullständiga...
Bolaget meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). Bolaget har ingått...
Stockholm, 16 november 2023. Asarina Pharma AB (publ., "Asarina" eller "Bolaget") ger idag en uppdatering om sina partneraktiviteter...
(Stockholm, 23 augusti 2023) Asarina Pharma publicerar idag sin första halvårsrapport för 2023. Utöver de finansiella rapporterna...
Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 maj 2023 årsstämma i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger...
Den fullständiga årsrapporten 2022 finns tillgänglig på: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/ Forskning och utveckling...
Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda...
STUDIEN: Detta var en öppen studie på två centra där 28 Tourettepatienter randomiserades, 20 män/8 kvinnor, 3 ungdomar/25 vuxna...