Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org.nr 556698-0750, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2021 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30.

PDF

Asarina Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2020 publicerad

Asarina Pharma VD Peter Nordkild: “Under 2020 och i början av 2021 har ny forskning och gett nya data som bekräftar och förstärker potentialen och effektiviteten för vårt flaggskepp Sepranolon. När vi nu går in i ett händelserikt 2021 känner vi fortsatt hög tilltro till Allopregnanolons signifikanta kliniska relevans, och Sepranolons förmåga att undertrycka Allopregnanolons…

PDF

Asarina Pharma AB (publ) Q4 / Bokslutskommuniké 2020 publicerad

Asarina Pharmas VD Peter Nordkild: ”2020 var ett turbulent, utmanande år för oss alla – men på Asarina Pharma börjar vi 2021 med fortsatt förtroende för den höga potentialen i vår innovativa läkemedelskandidat Sepranolon. Vi planerar att publicera våra topplinjeresultat för vår fas IIa-studie i menstruell migrän i juni 2021 och under samma månad inleda…

PDF

Ny preklinisk studie bekräftar att Sepranolon minskar tics vid Tourettes syndrom

(Stockholm, 11 februari 2021.) Data från två nya prekliniska studier utförda av professor Marco Bortolato (Univ. of Utah) bekräftar att Sepranolon minskar tics vid Tourettes syndrom (TS) och återställer prepulsinhibering (Prepulse Inhibition, PPI), en viktig komponent i TS, utan observerade biverkningar. De nya resultaten visar även på en överproduktion av Allopregnanolon vid akuta stressituationer som…

PDF

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport, tredje kvartalet 2020 publicerad

Asarina Pharmas VD Peter Nordkild: ”Under tredje kvartalet 2020 har vi varit mycket fokuserade på leverans. Vi uppnådde full rekrytering i vår fas IIa menstruell migränstudie – trots tuffa Covid-19-restriktioner, och vi fortsatte med förberedelserna för vår fas IIa-studie i Tourettes syndrom. Vi är fortfarande övertygade om att kunna slutföra båda studierna i enlighet med…

PDF