Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

SAVE THE DATE – Asarina Pharma bjuder in till R&D-dag

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) bjuder in institutionella investerare, finansanalytiker och media till en R&D-dag i Stockholm onsdagen den 26 mars 2020.

PDF

Asarina Pharmas extra bolagsstämma

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 21 januari 2020, extra bolagsstämma i Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå till protokollförare. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens eller aktieägares förslag:

PDF

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 januari 2020 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.  

PDF

Första dos i historisk fas IIa-studie i menstruell migrän

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) har administrerat den första dosen i sin fas IIa-studie av en ny förebyggande behandling mot menstruell migrän. Sepranolone är det första migränläkemedlet endast för kvinnor, specifikt inriktat på menstruell migrän.

PDF

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport Q3 2019 publicerad

Asarina Pharma, vd Peter Nordkild: ”Under ett intensivt tredje kvartal uppnådde vi ett antal viktiga milstolpar. Vi inkluderade den sista patienten i vår ledande PMDS-studie, fick FDA-godkännande för vår IND i menstruell migrän och inkluderade den första patienten i vår menstruell migrän-studie. Efter kvartalets slut genomfördes en riktad nyemission till liten grupp välrenommerade institutionella investerare,…

PDF