Skip to content

Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharma lämnar bokslutskommuniké 2019

(Stockholm. Asarina Pharma AB publicerar idag sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2019. Peter Nordkild, vd för Asarina Pharma: ”Det sista kvartalet 2019 var mycket intensivt då vi tog Sepranolone framåt i alla våra tre indikationer; PMDS, menstruell migrän och Tourettes syndrom, och reste 48 miljoner kronor i en riktad emission”.

PDF

Asarina Pharma emitterar 301 724 aktier till Ergomed plc

(Stockholm, 20 februari, 2020) Styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (“Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från Bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2020, beslutat om en kvittningsemission varigenom 301 724 aktier emitteras till Ergomed plc ("Ergomed"), den CRO som genomför Asarina Pharmas fas IIb studie i PMDD.

PDF

Asarina Pharmas extra bolagsstämma

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 21 januari 2020, extra bolagsstämma i Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå till protokollförare. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens eller aktieägares förslag:

PDF

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 januari 2020 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.  

PDF

Första dos i historisk fas IIa-studie i menstruell migrän

Asarina Pharma AB (publ) (ASAP: FN Stockholm) har administrerat den första dosen i sin fas IIa-studie av en ny förebyggande behandling mot menstruell migrän. Sepranolone är det första migränläkemedlet endast för kvinnor, specifikt inriktat på menstruell migrän.

PDF