Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Asarina Pharma publicerar årsredovisning för 2018

(Stockholm April 17 2019) Asarina Pharma AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

PDF

Asarina Pharma Beslutsförslag avseende styrelsen inför årsstämman 2019

(11 april 2019) Följande förslag (punkt 12-15 i dagordningen) föreligger inför kommande årsstämma:

PDF

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2019 kl. 15.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

PDF

Asarina Pharma bokslutskommuniké för 2018 visar kvartal med stadiga framsteg

Stockholm den 25 februari 2019.: Asarina Pharma AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2018. (LÄSHELA BOKSLUTSKOMMUNIKÉN HÄR (http://docs.wixstatic.com/ugd/641552_cd037716c08b48c69d458724079a39d2.pdf).)

PDF

Delårsrapport juli-september 2018

Kliniska studier i fokus Stockholm, 14 november, 2018: Asarina Pharma AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018.

PDF