Pressmeddelanden

Nedan finner du alla regulatoriska pressmeddelanden. Övriga Asarina Pharma-nyheter finns i vårt kontinuerligt uppdaterade Nyhetsarkiv

Ingen stabilisering av aktier i Asarina Pharma efter noteringen, övertilldelningsoption utnyttjas till fullo

Stockholm – 24 oktober, 2018. Som offentliggjort i samband med erbjudandet av 6 800 000 nya aktier (”Erbjudandet”) i Asarina Pharma AB (publ) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har Erik Penser Bank (”EPB”) fungerat som stabiliseringsansvarig. I den kapacitet har EPB varit tillåten att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna…

PDF

Asarina Pharma sponsrar PMS-dagen i Stockholm. ”Kvinnors hälsa påverkar oss alla, det är hög tid börja prata om PMDS”.

Stockholm – 23 oktober, 2018. Asarina Pharma sponsrar PMS-dagen i Stockholm den 21 november. Evenemanget kommer att handla om olika aspekter av PMS och PMDS och gästas av kulturpersonligheter som Paula Fenjima Manrique och Lisa Stenberg samt ledande forskare, bland annat Asarina Pharmas egen PMDS-pionjär, professor Torbjörn Bäckström. – Kvinnors hälsa påverkar var och en av…

PDF

Asarina Pharma AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndag den 24 september 2018.

PDF

Nyemissionen i Asarina Pharma AB (publ) inför notering på First North övertecknad

Den 24 augusti 2018 beslutade styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”), med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 28 juni 2018, att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 24…

PDF

Asarina Pharma AB offentliggör prospekt i samband med nyemission om 142,8 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Asarina Pharma AB (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 142,8 MSEK (”Erbjudandet”). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 172…

PDF