Skip to content

Other Corporate Information

Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD

(Stockholm, 6 oktober 2022.) En ny studie i tidskriften Neurobiology of Stress bekräftar återigen den centrala roll som neurosteroiden allopregnanolon (ALLO) spelar i stressrelaterade tillstånd… Read More »Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD