Skip to content

Other Corporate Information

PMDD fas IIb-studie, inklusive en post hoc-analys som visar “signifikant behandlingseffekt”, publicerad i Journal of Psychoneuroendocrinology

(Stockholm, 28 september 2021.) Publiceringen av Asarina Pharmas fas IIb-studie i PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom), inklusive en genomförd post hoc-analys, visar att Sepranolon i en dos… Read More »PMDD fas IIb-studie, inklusive en post hoc-analys som visar “signifikant behandlingseffekt”, publicerad i Journal of Psychoneuroendocrinology